Menu

Zorgverhuizing voor 20 cliënten van Cosis

Mondial Oostland Verhuizingen verzorgt zorgverhuizing clienten Cosis
In een tijdsbestek van drie dagen hebben de verhuizers van Mondial Oostland Verhuizingen een zorgeloze zorgverhuizing voor 20 cliënten van Cosis uitgevoerd.

Zorgverhuizing voor 20 cliënten van Cosis

De zorgverhuizing voor 20 cliënten van Cosis verliep heel voorspoedig en vond plaats op 15 januari, 22 januari en 7 februari jl. Vanuit verschillende locaties in Hoogezand, Groningen, Middelstum, Uithuizen en Muntendam werden de cliënten professioneel verhuisd naar hun nieuwe onderkomen in Noordbroek.

Een zorgverhuizing, een goede voorbereiding is het halve werk

Om een zorgverhuizing goed uit te voeren wordt deze zorgvuldig voorbereid. Allereerst wordt er een verhuistaxatie uitgevoerd. Voorafgaand aan de verhuizing ontvingen de cliënten van Cosis een bezoek van twee verhuisadviseurs van Mondial Oostland Verhuizingen. Tijdens deze verhuistaxatie zijn de wensen doorgenomen, is er bekeken wat er verhuisd moest worden en welke meubels gedemonteerd moesten worden. Daarnaast ontvingen de cliënten direct de verhuisdozen en het verpakkingsmateriaal, zo werden zij in staat gesteld om alvast hun huisraad en hun waardevolle spullen in te pakken.

De voordelen van een logistiek plan

De zorgverhuizers van Mondial Oostland Verhuizingen hebben, samen met de facilitair manager van Cosis, een plan van aanpak uitgewerkt en aangepast voor het logistieke plan. Deze werkwijze biedt o.a. uitkomst om een complexe zorgverhuizing, waarbij vanuit meerdere locaties verhuisd moet worden, te stroomlijnen en data en tijdstippen met elkaar af te stemmen. Zo kan een zorgverhuizing daadwerkelijk zorgeloos verlopen.

De zorgverhuizing in uitvoering

Na de voorbereidingsperiode was het eindelijk zover.  Op 15 januari werden de eerste zes cliënten vanuit Hoogezand, Groningen en Middelstum naar Noordbroek verhuisd.  Daarna volgende op 22 januari de verhuizing van 12 cliënten vanuit Uithuizen naar Noordbroek en op 7 februari werden de laatste twee cliënten vanuit Muntendam naar Noordbroek verhuisd.

De cliënten en begeleiders hadden zelf de dozen ingepakt en tijdens de geplande verhuisdagen verzorgden de verhuizers de demontage van de meubels op de oude locaties en zodra deze op de nieuwe locatie aangekomen waren werden deze weer vakkundig gemonteerd.

Verhuizing geslaagd

Alle cliënten en betrokken medewerkers van Cosis hebben deze zorgverhuizing als zeer plezierig ervaren, we mogen dan ook spreken over een geslaagde verhuizing.

Verhuizen in de zorg

Verhuizingen in de zorg zijn totaal anders dan bijvoorbeeld een kantoorverhuizing of een particuliere verhuizing. Patiënten, bewoners of cliënten worden vaak met bed en al verhuisd, hierbij is goede zorg en een haalbare planning van levensbelang. Onze opgeleide en betrokken zorgverhuizers zorgen ervoor dat alles op het juiste moment wordt verhuisd. Zo hebben patiënten of cliënten zo min mogelijk last van de verhuizing. Verhuisbedrijf Oostland heeft zeer veel ervaring met het verhuizen van onder andere zorginstellingen, inrichtingen en ziekenhuizen. Lees hier meer of neem contact op met een van onze medewerkers en laat u informeren over de mogelijkheden.

Over Cosis

Cosis helpt kwetsbare mensen grip te krijgen op het leven.

Cosis is de kracht van samen. NOVO, Promens Care en Cosis werken sinds enkele jaren samen en biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Meer weten over Cosis? Bezoek dan de website.

verhuizing Cosis verhuizing Cosis verhuizing Cosis