> Menu

Verhuizing laboratoria Avebe succesvol uitgevoerd

Mondial Oostland Verhuizingen heeft de verhuizing van de laboratoria van Avebe naar het innovatiecentrum aan De Mudden (Zernikecomplex)te Groningen verzorgd. Deze complexe bedrijfsverhuizing van diverse locaties vanuit Veendam en Foxhol naar het hypermoderne innovatiecentrum te Groningen is succesvol uitgevoerd door het professionele verhuisteam van Mondial Oostland Verhuizingen.

Verhuizing laboratoria

Alle laboratoriumapparatuur, machines, meubilair en materialen van Avebe, in totaal ruim 1250 m3 aan volumezijn in een periode van ca. negen weken vanuit verschillende locaties in Veendam en vanuit Foxhol verhuisd naar de nieuwe bedrijfshuisvesting aan de Mudden (Zernikecomplex)te Groningen.

Het traject | De offerteaanvraag

Avebe heeft eerder dit jaar een offerteaanvraag ingediend bij Mondial Oostland Verhuizingen. Met vereende krachten is, door zowel directeur Jan van Santen, accountmanager Jan Smit en projectleider Manfred Hageman, een gespecifieerde offerte opgesteld, voorzien van een gedegen plan van aanpak. Na akkoord van het management van Avebe is de projectleider van Mondial Oostland Verhuizingen van start gegaan met de voorbereidingen om deze ingewikkelde en uitdagende verhuizing succesvol te laten verlopen.

Bedrijfsverhuizing voorbereiden

Deze zakelijke verhuizing moest zo voorspoedig mogelijk verlopen. Het was van belang dat de organisatie van Avebe zo lang mogelijk operationeel bleef en dat het personeel zo min mogelijk hinder zou ervaren, tijdens de verhuisperiode die in het totaal negen weken in beslag heeft genomen. De projectleider van Mondial Oostland heeft deze bedrijfsverhuizing daarom tot in de puntjes voorbereid met o.a. de volgende acties:

 1. overleg met de klant om het pan van aanpak optimaal in te richten en om specifieke eisen en wensen door te nemen
 2. overleg met de onderaannemers om het plan van aanpak om te zetten en geschikt te maken voor uitvoering
 3. het verzorgen van een logistieke plan van aanpak zodat onderaannemers goed aangestuurd konden worden
 4. het informeren, inplannen en aansturen van de verhuismedewerkers en materialen van Mondial Oostland Verhuizingen.

Overzichtelijke planning

Voorafgaand aan deze grootscheepse en complexe operatie zijn er met Avebe diverse overleggen gevoerd en in samenspraak met de klant is een overzichtelijke planning, voorzien van een tijdsschema, opgesteld. Daarbij heeft de projectleider van Mondial Oostland Verhuizingen aan ieder detail gedacht en was deze bedrijfsverhuizing goed voorbereid.

Coördinatie bedrijfsverhuizing

Mondial Oostland Verhuizingen verzorgde de coördinatie van deze bedrijfsverhuizing die in totaal circa 9 weken in beslag nam, 15 juni jl. t/m 17 augustus jl. Om deze verhuizing soepel te laten verlopen had de projectleider o.a. de volgende verantwoordelijkheden:

 1. communicatie met Avebe over de planning, tijdschema en specifieke wensen
 2. het aansturen van onderaannemers, zoals het installatiebedrijf, het montagebedrijf en het bedrijf dat ingezet is voor zwaar transport
 3. het verzorgen van de afvoer van diverse apparatuur naar een opslagdepot in Veendam
 4. nauwlettend toezicht op het afkoppelen/demonteren van machines en installaties
 5. toezicht op het aansluiten en monteren van machines en installaties op de nieuwe locatie
 6. het inplannen en aansturen van zes verhuismedewerkers, het verzorgen van verpakkingsmateriaal en het inplannen van de luchtgeveerde meubelwagens van Mondial Oostland Verhuizingen t.b.v. het transport
 7. controle op een juiste uitvoering van de gemaakte afspraken, de planning en specifieke wensen van de klant
 8. nazorg, afvoer overige materialen en de puntjes op de I plaatsen.

Verhuizen laboratorium een vak apart

Het verhuizen van laboratoria en gevoelige laboratoriumapparatuur is een vak apart. De gecertificeerde verhuizers en chauffeurs van Mondial Oostland Verhuizingen weten als geen ander hoe er omgegaan moet worden met waardevolle inventaris en dure apparaten.  Daarnaast is optimale bescherming van dure apparatuur een absolute must. Mondial Oostland Verhuizingen heeft hiervoor de juiste verpakkingsmaterialen en de transportmiddelen in huis. Voor apparatuur met extreem veel gewicht heeft Mondial Oostland Verhuizingen gebruik gemaakt van een onderaannemer die gespecialiseerd is in zwaar transport.

Conclusie

Al met al was dit een zeer complexe verhuizing met vele uitdagingen. Mede dankzij een goede voorbereiding, intensieve communicatie en professionele coördinatie tijdens de verhuisperiode is deze bedrijfsverhuizing geslaagd en is de klant zeer tevreden over het eindresultaat.

Meer over bedrijfsverhuizing

Heeft u plannen om met uw bedrijf te gaan verhuizen, of heeft u een werkplekverhuizing? Mondial Oostland Verhuizingen is gespecialiseerd in zakelijk verhuizenen projectverhuizingen. Informeer naar de mogelijkheden en bel: +31 (0)598 – 399 820

Vul het contactformulier in of vraag een offerte aan.

Mondial Oostland Verhuizingen verzorgt verhuizing Laboratoria Avebe in Groningen  Mondial Oostland Verhuizingen verzorgt verhuizing Laboratoria Avebe in Groningen

Mondial Oostland Verhuizingen verzorgt verhuizing Laboratoria Avebe in Groningen  Mondial Oostland Verhuizingen verzorgt verhuizing Laboratoria Avebe in Groningen