Menu

Mondial Oostland Verhuizingen in actie voor Stichting De Verhuisfamilie

Begin deze zomer is Mondial Oostland Verhuizingen in actie gekomen voor Stichting De Verhuisfamilie. Op deze manier werd het voor een alleenstaande moeder mogelijk om te verhuizen naar een andere woning in Groningen.

Verhuizing belangeloos uitvoeren

Een professionele hulpverlener heeft contact gezocht en een verhuisaanvraag bij De Verhuisfamilie ingediend, daarna heeft één van de coördinatoren van de stichting contact opgenomen met Mondial Oostland Verhuizingen en de vraag neergelegd om deze verhuizing belangeloos uit te voeren.  Gezien de omstandigheden van de moeder wilden wij graag in actie komen en onze medewerking verlenen aan deze verhuizing.

Samenwerking

De hulpverlener heeft een aantal vrijwilligers gevraagd om de huisraad in te pakken. Daarna is de hele inboedel door de verhuizers van Mondial Oostland zorgvuldig verhuisd naar de nieuwe woning van de vrouw. Een mooie samenwerking tussen vrijwilligers en professionals!

Verhuizing perfect verlopen

Voor de vrouw, die vanwege gezondheidsklachten zelf niet in staat was om de verhuizing te regelen of te bekostigen, betekende de hulp vanuit De Verhuisfamilie en Mondial Oostland een grote ontlasting. “De verhuizing is perfect verlopen, alles is goed gegaan en mevrouw is erg blij met alle hulp die ze heeft gekregen,” aldus haar hulpverlener die met een goed gevoel terugkijkt de verhuisdag.

MVO

Met enige regelmaat komt Mondial Oostland Verhuizingen in actie voor Stichting de Verhuisfamilie. MVO is een belangrijke pijler in de bedrijfsvoering en wij dragen dan ook graag een steentje bij aan onze maatschappij. Meer informatie over MVO bij Mondial Oostland Verhuizingen vindt u hier.

Over Stichting De Verhuisfamilie

Stichting De Verhuisfamilie is door Mondial Movers BV in het leven geroepen. De stichting biedt regelmatig ondersteuning aan mensen die door omstandigheden moeten verhuizen en daar geen financiële middelen of een vangnet voor hebben.  Ze werft hiertoe fondsen en werkt samen met lokale vrijwilligersorganisaties en Erkende Verhuizers.

Mondial Oostland Verhuizingen is onderdeel van de Mondial Waaijenberg Groep. Deze groep is aandeelhouder van Mondial Movers BV, het samenwerkingsverband van erkende verhuisbedrijven in Nederland. Meer informatie over deze stichting vindt u op de website van Stichting De Verhuisfamilie.