> Menu

Mondial Oostland Verhuizingen behaalt opnieuw certificaten

In de afgelopen periode hebben er diverse audits plaatsgevonden voor de hercertificering van ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. Met gepaste trots mogen wij u melden dat Mondial Oostland Verhuizingen voor het komende jaar weer volledig voldoet aan de kwaliteit-, milieu- en veiligheidseisen die gesteld zijn conform de voorwaarden van deze certificaten.

ISO 9001:2015

Mondial Oostland Verhuizingen behaalt ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 certificatenMondial Oostland Verhuizingen B.V. heeft als doelstelling om het aantal klachten en schaden tot een minimum te beperken. De kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening wordt bepaald door de inzet van onze directie en alle medewerkers.
Wij vinden de betrokkenheid en effectieve medewerking van medewerkers en directie bij het invoeren en onderhouden van het systeem van groot belang.

ISO 14001:2015

Mondial Oostland Verhuizingen behaalt ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 certificatenDe zorg voor het milieu staat bij Mondial Oostland Verhuizingen hoog in het vaandel.
De essentiële doelstelling is om, op basis van de naleving van toepasselijke milieuwet- en regelgeving en de ISO 14001 (2004) normen, in het managementsysteem bij alle werkzaamheden schade aan materieel en milieu te voorkomen. Mochten er afvalstoffen ontstaan, dan zullen deze op een verantwoorde wijze afgevoerd worden. Jaarlijks wordt een Milieuprogramma vastgesteld waarin een aantal meetbare doel- en taakstellingen zijn opgenomen om de milieuaspecten die betrekking hebben op onze organisatie op een juiste wijze te beheersen.

OHSAS 18001:2015

Mondial Oostland Verhuizingen behaalt ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 certificatenDe veiligheid van de eigen medewerkers (ook tijdelijke), maar ook die van derden wil Mondial Oostland Verhuizingen B.V. waarborgen. Wij doen er dan ook alles aan om VGM-risico’s vast te stellen en te beheersen. Door middel van taak risico analyses, duidelijke veiligheidsinstructies, interne communicatie en het (gratis) verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de veiligheid gegarandeerd.