Menu

Meet & Match digitaal: Logistieke of facilitaire vragen oplossen

Loopt uw maatschappelijke organisatie tegen een logistiek en/of facilitair vraagstuk aan? Via de digitale Meet & Match – van Midden-Groningse Uitdaging (MGU) en de Vrijwilligerscentrale – kunt u nu de hulp van Mondial Oostland inschakelen, hier leest u meer over deze mogelijkheid!  

Meet & Match digitaal: Hoe het werkt

Wanneer uw maatschappelijke organisatie een hulpvraag heeft dan kunt u via website van de MGU het vraag-en-aanbod-formulier invullen. Ondernemers/bedrijven die hun diensten willen aanbieden kunnen hetzelfde formulier gebruiken om deze diensten kenbaar te maken.

Vervolgens koppelen de MGU en de Vrijwilligerscentrale de organisaties, ontstaat er een match tussen vraag en aanbod en wordt er naar een oplossing voor het vraagstuk gezocht.

Digitale Meet & Match MGU en de Vrijwilligerscentrale

MGU en de Vrijwilligerscentrale hebben in de afgelopen jaren verschillende kennisfestivals georganiseerd om lokale ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties met elkaar in contact te brengen. Voor ontmoeting en om te kijken wat ze voor elkaar konden betekenen. Hier zijn mooie matches uit ontstaan.

Door de corona pandemie kan er dit jaar geen fysieke Meet & Match plaatsvinden. Gelukkig is er een digitale oplossing gevonden om de verbinding en match tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties te creëren. Via een online platform kunnen ondernemers hun kennis, inzet en/of materialen delen en in contact gebracht worden met maatschappelijke organisaties.

Via de nieuwsbrief van de Vrijwilligerscentrale, in samenwerking met de Midden-Groningse Uitdaging, kunt u over deze ontwikkeling op de hoogte gehouden worden.

Maatschappelijk betrokken

Mondial Oostland Verhuizingen is maatschappelijk betrokken en zet zich als Erkende Verhuizer daarom regelmatig in om een positieve bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. 

“Het is voor ons als maatschappelijk betrokken organisatie vanzelfsprekend om ons in te zetten voor de MGU en het lokale maatschappelijk veld”

Jan van Santen (directeur/eigenaar Mondial Oostland Verhuizingen)

Ook ondersteunen wij de doelstellingen van de Midden-Groningse Uitdaging (MGU) en met die reden stellen wij kantoor- en opslagruimte beschikbaar. Zo zijn De Spullenbank en De Huisraadbank gevestigd in ons pand aan de A. Plesmanlaan in Kolham.

Gerelateerd


Toenemende drukte de Huisraadbank en Spullenbank


17 Speelgoededoelendozen overhandigd aan stichting Weggeefwinkel

Maatschappelijke en duurzame initiatieven Mondial Movers