Menu

Kwaliteit

Mondial Oostland Verhuizingen B.V. beschikt over de hieronder genoemde certificaten en keurmerken:

Milieu

ISO 14001 (2015)
De zorg voor het milieu staat bij Mondial Oostland Verhuizingen hoog in het vaandel.
De essentiële doelstelling is om, op basis van de naleving van toepasselijke milieuwet- en regelgeving en de ISO 14001 (2015) normen, in het managementsysteem bij alle werkzaamheden schade aan materieel en milieu te voorkomen. Mochten er afvalstoffen ontstaan, dan zullen deze op een verantwoorde wijze afgevoerd worden. Jaarlijks wordt een Milieuprogramma vastgesteld waarin een aantal meetbare doel- en taakstellingen zijn opgenomen om de milieuaspecten die betrekking hebben op onze organisatie op een juiste wijze te beheersen.

Bekijk het certificaat: NL

Kwaliteit

ISO 9001 (2015)
Mondial Oostland Verhuizingen B.V. heeft als doelstelling om het aantal klachten en schaden tot een minimum te beperken. De kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening wordt bepaald door de inzet van onze directie en alle medewerkers.
Wij vinden de betrokkenheid en effectieve medewerking van medewerkers en directie bij het invoeren en onderhouden van het systeem van groot belang.

Bekijk het certificaat: NL

Veiligheid

ISO 45001 (2018)
VCA*2008.05.1

De veiligheid van de eigen medewerkers (ook tijdelijke), maar ook die van derden wil Mondial Oostland Verhuizingen B.V. waarborgen. Wij doen er dan ook alles aan om VGM-risico’s vast te stellen en te beheersen. Door middel van taak risico analyses, duidelijke veiligheidsinstructies, interne communicatie en het (gratis) verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de veiligheid gegarandeerd.

Het ISO 45001 certificaat is op 12 maart 2018 door ISO geïntroduceerd en volgt het OHSAS 18001 op. ISO 45001 is de nieuwe norm voor gezond & veilig werken (G&VW). De Nederlandse titel van de norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’.

Bekijk het certificaat: NL

Erkende Verhuizer en Fedemac certificaat 2017

Mondial Oostland Verhuizingen is als Erkende Verhuizer ook aangesloten bij FEDEMAC, de Federatie van Europese verhuisorganisaties. Zo kunt u er zeker van zijn dat u met een betrouwbare partner zaken doet voor zowel uw nationale als internationale verhuizingen.
Download het FEDEMAC jaarcertificaat 2017.
Download certificaat Erkende Verhuizers.

KVGM-MVO Verklaring Beleid 2022

Mondial Oostland Verhuizingen is sinds 2003 aangesloten bij Mondial Movers. Mondial Movers is een commercieel samenwerkingsverband van Erkende Verhuizers.

Mondial Movers stelt zich verantwoordelijk voor het vaststellen, implementeren en onderhouden van een KVGM-beleid dat passend is voor het doel en de context van de organisatie. Hieronder worden ook begrepen de aard, omvang en KVGM-effecten van haar activiteiten, producten en diensten. Het beleid biedt een kader voor het vaststellen van KVGM-doelstellingen die leiden tot het beschermen van het milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling. Het uiteindelijke doel is te komen tot een continue verbetering van het Managementsysteem alsmede de prestaties van de organisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en wel zodanig dat milieu-incidenten en persoonlijk letsel en ziekte worden voorkomen. Lees meer over het KVGM-MVO Verklaring Beleid 2022.

Gaat u verhuizen en wilt u de kosten weten?

Wil uw weten hoe hoog de verhuiskosten zijn? Bel 0598 – 399 820 en kom direct in contact met één van onze verhuisadviseurs, of vul het offerte formulier in en wij sturen u een duidelijke verhuisofferte toe. Hierin staat omschrijven hoe hoog de kosten zijn maar ook welke verhuisservice u kunt verwachten.

Vraag een offerte aan