Menu

Kwaliteit

Mondial Oostland Verhuizingen B.V. beschikt over de hieronder genoemde certificaten en keurmerken:

Millieu

ISO14001 (2015)
De zorg voor het milieu staat bij Mondial Oostland Verhuizingen hoog in het vaandel.
De essentiële doelstelling is om, op basis van de naleving van toepasselijke milieuwet- en regelgeving en de ISO 14001 (2004) normen, in het managementsysteem bij alle werkzaamheden schade aan materieel en milieu te voorkomen. Mochten er afvalstoffen ontstaan, dan zullen deze op een verantwoorde wijze afgevoerd worden. Jaarlijks wordt een Milieuprogramma vastgesteld waarin een aantal meetbare doel- en taakstellingen zijn opgenomen om de milieuaspecten die betrekking hebben op onze organisatie op een juiste wijze te beheersen.

Bekijk het certificaat: NL

Kwaliteit

ISO9001 (2015)
Mondial Oostland Verhuizingen B.V. heeft als doelstelling om het aantal klachten en schaden tot een minimum te beperken. De kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening wordt bepaald door de inzet van onze directie en alle medewerkers.
Wij vinden de betrokkenheid en effectieve medewerking van medewerkers en directie bij het invoeren en onderhouden van het systeem van groot belang.

Bekijk het certificaat: NL

Veiligheid

OHSAS 18001 (2015)
VCA*2008.05.1

De veiligheid van de eigen medewerkers (ook tijdelijke), maar ook die van derden wil Mondial Oostland Verhuizingen B.V. waarborgen. Wij doen er dan ook alles aan om VGM-risico’s vast te stellen en te beheersen. Door middel van taak risico analyses, duidelijke veiligheidsinstructies, interne communicatie en het (gratis) verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de veiligheid gegarandeerd.

Bekijk het certificaat: NL

Erkende Verhuizer en Fedemac certificaat 2017

Mondial Oostland Verhuizingen is als Erkende Verhuizer ook aangesloten bij FEDEMAC, de Federatie van Europese verhuisorganisaties. Zo kunt u er zeker van zijn dat u met een betrouwbare partner zaken doet voor zowel uw nationale als internationale verhuizingen.
Download het FEDEMAC jaarcertificaat 2017.
Download certificaat Erkende Verhuizers.

Gaat u verhuizen en wilt u de kosten weten?

Wil uw weten hoe hoog de verhuiskosten zijn? Vul dan het offerte formulier in en wij sturen u een duidelijke verhuisofferte toe. Hierin staat omschrijven hoe hoog de kosten zijn maar ook welke verhuisservice u kunt verwachten.