Menu

In actie voor De Verhuisfamilie

Mondial Oostland Verhuizingen is samen met stichting Present Groningen in actie gekomen voor De Verhuisfamilie. Zo werd het voor een alleenstaande vrouw, met medische klachten en zonder sociaal vangnet, toch mogelijk om te verhuizen.

Verhuizing in samenwerking met De Verhuisfamilie

Een hulpverlener heeft voorafgaand aan deze verhuizing een aanvraag ingediend bij stichting Present. Een medewerker van deze stichting heeft de aanvraag in behandeling genomen en uitgezocht of het mogelijk was om de verhuizing uit te voeren in samenwerking met De Verhuisfamilie.

Daarna heeft Henk de Haas, verhuisadviseur bij Mondial Oostland Verhuizingen, een taxatie uitgevoerd. Zo kon bepaald worden hoeveel m3 aan huisraad er verhuisd moest worden en werd inzichtelijk hoeveel verhuisdozen, verhuiswagens en verhuizers er nodig waren tijdens deze verhuizing.


Voorafgaand aan de verhuisdag heeft Mondial Oostland de verhuisdozen afgeleverd en vrijwilligers hebben deze gevuld met de inboedel. Op dinsdag 21 februari 2023 was het zover; de verhuisdag vond plaats.

De verhuizers hebben op het oude woonadres alle verhuisdozen ingeladen. Groot meubilair, waaronder een ledikant, werd gedemonteerd. Het matras werd in een matrashoes verpakt, zodat deze optimaal beschermd was tijdens transport. De huisraad is in de luchtgeveerde meubelwagens vervoerd naar het nieuwe woonadres. Daar is het meubilair gemonteerd en de inboedel ingeruimd.

Met dank aan de inzet van drie verhuizers en twee vrijwilligers van stichting Present is de vrouw zorgeloos verhuisd naar haar nieuwe woonadres in Hoogezand, Midden-Groningen. Mondial Oostland verhuizingen heeft deze verhuizing geheel belangeloos uitgevoerd.

De Verhuisfamilie

De verhuisfamilie is een initiatief van Mondial Movers Foundation en is er speciaal voor mensen die noodgedwongen moeten verhuizen, maar niet de middelen en het netwerk hebben om dit zelf te regelen. De Verhuisfamilie wordt gevormd door de Organisatie voor Erkende Verhuizers [Mondial Movers verhuisbedrijven zijn hierbij aangesloten] en stichting Present [een landelijke vrijwilligersorganisatie]. De vrijwilligers van deze stichting verzorgen het inpakken van de inboedel en de verhuisbedrijven, waaronder Mondial Oostland Verhuizingen, brengen de inboedel over. De Verhuisfamilie is er niet alleen om praktische hulp te bieden, maar is er ook om iemand het gevoel te geven dat diegene er niet alleen voor staat. Een verzoek indienen bij de Verhuisfamilie kan via het aanvraagformulier.

Mondial Movers Foundation

Het belangrijkste doel van Mondial Movers Foundation [in 2020 opgericht door Mondial Movers, landelijke verhuisorganisatie van Erkende Verhuizers] is het bestrijden van armoede en eenzaamheid in Nederland.  Erkende Verhuizer Mondial Oostland Verhuizingen is aangesloten bij Mondial Movers, zet zich in voor de initiatieven van deze foundation en komt regelmatig in actie voor De verhuisfamilie.

Keurmerk Sociale Onderneming

MVO is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering van Mondial Oostland Verhuizingen, met die reden is ons verhuisbedrijf dan ook gecertificeerd voor het Keurmerk Sociale Onderneming. Dit houdt in dat er aantoonbaar wordt bijgedragen aan vijf van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waaronder SDG 1: geen armoede.

Gerelateerd: