Menu

ICT-verhuizingen

Tijdens de verhuizingen van kantoren, bedrijven en instellingen is de verhuizing van werkplekconfiguraties, o.a. pc’s, servers, printers etc. een zeer essentieel onderdeel binnen het gehele verhuisproces. Over het algemeen wordt de gehele verhuisplanning afgestemd op de verhuizing van de betreffende ICT onderdelen.

Uw ict na de verhuizing weer helemaal op orde

Het komt regelmatig voor dat er bij onze opdrachtgevers niet voldoende vakkundig en opgeleid personeel beschikbaar is om de pc’s, telefonie en servers af te koppelen, te verpakken en op de nieuwe locatie weer correct aan te sluiten. De vaste systeembeheerders binnen uw organisatie hebben het immers druk genoeg tijdens de verhuizing.

Wij beperken ons niet alleen tot het afkoppelen, verpakken en weer aankoppelen van werkplekconfiguraties, Verhuisbedrijf Mondial Oostland heeft ook de juiste mensen en middelen in dienst om struikel- en brandgevaarlijke systeembekabeling weg te werken. Deze bossen kabels zijn vanuit hygiënisch en arbo- technisch oogpunt zeer onwenselijk binnen uw organisatie.

ICT-verhuizing kosten

Wil uw weten hoe hoog de kosten zijn? Vul dan het offerte formulier in en wij sturen u een duidelijke verhuisofferte toe. Hierin staat omschrijven hoe hoog de kosten zijn maar ook welke verhuisservice u kunt verwachten.

De ICT- en telematicaverhuizers van Oostland nemen deze zorg graag van u over!