Menu

Een geslaagd schooldorpsfeest voor OBS Oetkomst

Opbouw praalwagens in opslagloods van Mondial Oostland Verhuizingen KolhamTijdens het jaarlijkse schooldorpsfeest in Kolham deden drie praalwagens van OBS Oetkomst mee aan de optocht.

Zo was daar de wagen van Oma Duck, deze bestond uit een boerderij die volgeladen was met knorrende, loeiende blaffende en druk kletsende en zingende boerderijdieren.

De jonge woudlopertjes waren gezellig actief in hun mobiele woudlopertjes tent en het geboefte van de school ‘de zware jongens en meisjes’ mochten uiteraard niet ontsnappen tijdens de optocht. Zij zaten daarom veilig achter slot en grendel op hun praalwagen.

Veiligheid voorop

Het was natuurlijk van belang dat de kudde van Oma Duck bijeen zou blijven en dat de schattige woudloperkinderen niet uit hun ‘tent op hoogte’ zouden vallen, daarom is er met man en macht hard gewerkt aan mooi uitziende en bovenal veilige praalwagens.

Opbouw praalwagens in opslagloods van Mondial Oostland Verhuizingen

Oom Dagobert Duck zat, zoals gewoonlijk, op z’n geld. Wij waren dan ook erg blij dat er een ander “pakhuis” beschikbaar was.

Mondial Oostland Verhuizingen stelde een deel van de ruimte in hun opslagloods beschikbaar. Zo stonden de wagens veilig en droog en kon er flink en bovenal gezellig geklust worden.

OBS Oetkomst wint prijs voor veiligheid praalwagens

Daarnaast heeft het verhuisbedrijf hout en pallets beschikbaar gesteld voor de opbouw van de wagens. Mede dankzij deze hulp en de inzet van alle vrijwilligers konden veilige praalwagens gerealiseerd worden en heeft OBS Oetkomst de 1e prijs voor veiligheid gewonnen.

De school en de harde werkers waarderen dit zeer, het resultaat mocht er dan ook zijn: Piccobello wagens en een idem dito dag. Hartelijke dank aan het adres van Mondial Oostland Verhuizingen, namens de organisatie/werklui, de school en natuurlijk ook namens alle kinderen van OBS Oetkomst Kolham.

Schooldorpsfeest Schooldorpsfeest