Menu

Geactualiseerde waakvlamovereenkomst met GHOR

Op 12 september jl. heeft Mondial Oostland Verhuizingen een geactualiseerde waakvlamovereenkomst getekend met GHOR (veiligheidsregio Groningen). In 2010 zijn de eerste afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Het was dus de hoogste tijd voor actualisering van de eerder gemaakte afspraken.

Waakvlamovereenkomst

In deze waakvlamovereenkomst staat hoe GHOR en Mondial Oostland Verhuizingen BV elkaar kunnen bereiken en wat zij van elkaar mogen verwachten wanneer mindervaliden en zieken, vanuit ziekenhuizen en zorginstellingen, snel verplaatst moeten worden naar een andere locatie ten tijde van een calamiteit of ramp, zoals brand, overstromingen en aardbevingen e.d..

Deze samenwerking is van belangwanneer er veel mensen in bedden verplaatst moeten worden vanuit ziekenhuizen en/of zorginstellingen, zodat e.e.a. soepel verloopt. De verhuizers van Mondial Oostland Verhuizingen BV zijn opgeleid tot zorgverhuizer en het verhuisbedrijf heeft het materieel beschikbaar om mensen in bedden te verplaatsen, wanneer de situatie grote spoed heeft. Mondial Oostland Verhuizingen verhuist met enige regelmaat zorginstellingen en ziekenhuizen en heeft veel ervaring met dit zorgverhuizingen.

Grote oefening

In 2008 heeft Mondial Oostland Verhuizingen meegedaan aan een grote oefening. In de oefening moest een verpleeghuis ontruimd worden. De verhuizers hebben toen in hun bestaande zorg-verhuiswagens ‘bewoners’ vervoerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de waakvlamovereenkomst met GHOR, of heeft u een vraag over de aanpak van Mondial Oostland Verhuizingen voor uw zorgverhuizing? Neem contact op met een van onze medewerkers. Stuur een e-mailof bel  0598 – 399 820, onze verhuizers staan voor u klaar.

Geactualiseerde waakvlamovereenkomst tussen GHOR en Mondial Oostland Verhuizingen

Dhr. P. Jorna (GHOR) en de heer J. van Santen (directeur Mondial Oostland Verhuizingen) ondertekenen de overeenkomst.