Menu

Onderwijsverhuizing | Basisschool De Regenboog in Bedum verhuist naar een tijdelijke locatie

schoolverhuizingHet huidige gebouw aan de Schoolstraat te Bedum, waar sinds 200 jaar onafgebroken onderwijs wordt gegeven, moet aardbevingsbestendig worden gemaakt. Daarom is Basisschool De Regenboog in Bedum verhuisd naar een tijdelijke locatie bij de ijsbaan.

Basisscholen De Horizon en de Walfridus verhuisd

Voordat basisschool de Regenboog naar deze tijdelijke locatie kon verhuizen, hebben de verhuizers van Mondial Oostland Verhuizingen eerst de basisscholen De Horizon en de Walfridus verhuisd naar hun definitieve locaties in Bedum.

Deze basisscholen hebben ruim 1,5 jaar gebruik gemaakt van de locatie bij de ijsbaan, in afwachting op de renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.

Het gebouw van basisschool de Walfridus is drastisch gerenoveerd. Na gereed komen van de werkzaamheden is deze onderwijsinstelling op 22 december 2017 weer naar hun eigen locatie verhuisd. Basisschool De Horizon heeft een compleet nieuwe locatie gekregen en de verhuizers van Mondial Oostland Verhuizingen hebben deze onderwijsinstelling op 27 december 2017 naar hun nieuwe locatie kunnen verhuizen.

Daarna is het adres aan de ijsbaan gereed gemaakt om Regenboog en haar leerlingen te kunnen ontvangen. Deze verhuizing werd op 4 en 5 januari 2018 uitgevoerd.

Mondial Oostland is gespecialiseerd in onderwijsverhuizing

Belangrijk is dat deze verhuizingen de leerlingen zo min mogelijk zou verstoren. Mondial Oostland Verhuizingen is gespecialiseerd in onderwijsverhuizing en werd daarom ingeschakeld voor de uitvoering.

Onderwijsverhuizing goed plannen

Mondial Oostland Verhuizingen is Erkende Verhuizer en heeft ruim 80 jaar verhuiservaring, een onderwijsverhuizing goed plannen is erg belangrijk.  De projectleider van Mondial Oostland Verhuizingen heeft met de directie van onderwijsinstellingen een verhuischecklist doorgenomen en alle gemaakte afspraken opgenomen in een projectplan, voorzien van een tijdsplanning, een stappenplan en een overzichtelijk draaiboek.

Projectplan draagt bij aan een doeltreffende en zorgeloze verhuizing

Wanneer een verhuizing in een projectplan gegoten wordt dan heeft dat een positief effect op de verhuizing, er wordt zo min mogelijk hinder ondervonden. Een projectplan draagt bij aan een doeltreffende en zorgeloze verhuizing. Met deze werkwijze wordt aan alles gedacht en de klant wordt echt ontzorgd. Bij De Regenboog betekende dit bijvoorbeeld dat de verhuizing zo gepland is dat de school en haar leerlingen direct na de kerstvakantie met de lessen konden starten op de tijdelijke locatie.

De hoogste kwaliteit

Mondial Oostland Verhuizingen kan een onderwijsverhuizing van de hoogste kwaliteit voor u realiseren. Dat we daadwerkelijk over alle middelen en kennis beschikken om zo’n verhuizing uit te voeren is vastgesteld tijdens een audit door de onafhankelijke organisatie DEKRA-KEMA. Wilt u meer informatie of een afspraak inplannen om de mogelijkheden door te nemen? Neem dan contact op met Mondial Oostland Verhuizingen, bel: 0598 39 98 20 of vraag een offerte aan.

Schoolmeubilair krijgt tweede kans

Vanuit de verhuizingen kwam veel schoolmeubilair beschikbaar. Mondial Oostland Verhuizingen heeft dit meubilair afgevoerd en tijdelijk opgeslagen. Inmiddels is er voor alles een goede bestemming gevonden. Zo is een deel terecht gekomen bij een kinderopvang in Westerbroek, een basisschool in Slochteren, scholen in Hongarije en Ukraine en via de Midden Groningse Uitdaging bij een stichting in Muntendam, een bejaardencentrum te Slochteren en een bewoners organisatie te Hoogezand.

schoolverhuizing